close menu
W Stokocie dbamy o to żeby sprostać najnowszym standardom.
Podczas pracy z maszynami należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Ruchome części muszą być osłonięte tam, gdzie to możliwe aby zminimalizować ryzyko. Ponadto każda operacja musi być bezpieczna dla zdrowia pracowników produkcyjnych.
Każde zagrożenie bezpieczeństwa możliwe do wyeliminowania trzeba usunąć.
To czego nie można osłonić lub wyeliminować musi zostać specjalnie oznaczone.
Wszystko to jest dokładnie określone dla Unii Europejskiej w dyrektywach, takich jak dyrektywa maszynowa.

ISO9001:2015

Jakość zaczyna się od dobrego przygotowania. Stokota zawsze stara się spełniać najwyższe wymagania jakościowe.

Jesteśmy certyfikowanym zakładem spełniającym ISO9001:2015.

TDT cert PL

Certyfikat TDT. Zaświadczenie o zdolności technicznej i organizacyjnej firmy Stokota w zakresie produkcji i serwisu pojazdów wymagających dozoru.

Decyzja TDT

Uprawnienia TDT.  Nadanie uprawnień przez Transportowy Dozór Techniczny.

Conformity of Production

Stokota nv posiada certyfikat COP zgodnie ze specyfikacjami załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2018/858 i załącznika 1 do umowy E/ECE/TRANS/505/REV.3

ISO17020:2012

Dział paliw posiada certyfikat na pracę z układami pomiarowymi paliw płynnych.

logo-sir

Nasz dział Waste Cleaning posiada certyfikowany personel SIR do pracy i kontroli zbiorników wysokociśnieniowych.