close menu

Zanim jakikolwiek pojazd zostanie dopuszczony do ruchu, musi przejść szereg kontroli technicznych. Dotyczy to także wszelkiego rodzaju pojazdów ADR wraz z ich wyposażeniem. Aby ustalić, czy dana konstrukcja nadaje się do bezpiecznej eksploatacji, należy przeprowadzić badania techniczne TDT w odpowiednio przystosowanym do tego warsztacie. Marka Stokota uzyskała uprawnienia TDT gwarantujące profesjonalne wykonanie przeglądów.

TDT – co to jest i jakie uprawnienia przyznaje?

tym skrótem kryje się Transportowy Dozór Techniczny. Określa się nim jednostkę powstałą 21 grudnia 2000 r., podległą ministrowi odpowiedzialnemu za sprawy transportu. Sam dozór techniczny oznacza zaś „działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach”.

W praktyce TDT obejmuje szczegółowe oraz kompleksowe kontrole nad urządzeniami w ruchu drogowym, kolejowym oraz żegludze. Pomyślne przejście testów umożliwia eksploatację pojazdów bez większych ograniczeń, przy zachowaniu standardowych środków bezpieczeństwa.

Profesjonalne badania techniczne TDT

Nie wszystkie warsztaty nadają się do tego typu pracy. Muszą one spełniać szereg norm, aby zostać wyznaczone przez urząd TDT do kontroli. Badania techniczne potrzebują bowiem odpowiednich warunków organizacyjno-technicznych.
Firma Stokota sprostała tym wymaganiom. Transportowy Dozór Techniczny, zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE, przyznał nam uprawniania do przygotowania ciśnieniowych urządzeń dla badań okresowych, pośrednich oraz nadzwyczajnych w zakresie:

  • Cystern paliwowych
  • Zbiorników próźniowo ciśnieniowych
  • Cystern LPG

Dla naszych klientów to pewność, że proces zostanie wykonany zgodnie z zasadami sztuki. Posiadamy specjalistyczne narzędzia, a nasi pracownicy nieustannie poszerzają swoje kompetencje, by zapewnić najwyższą jakość usługi.

Badania pośrednie, okresowe i nadzwyczajne TDT

Wyróżniamy się kompleksowością. Zrealizujemy więc wszelkie potrzebne kontrole wyznaczone przez Transportowy Dozór Techniczny. Wśród nich znajdują się:

  • badania pośrednie TDT – obejmują one m.in. próbę szczelności zbiornika włącznie z wyposażeniem, sprawdzenie rezystancji a także monitorowanie prawidłowości funkcjonowania wyposażenia pojazdu. Badania pośrednie wykonuje się co 3 lata;
  • badania okresowe TDT. – mają na celu dokładniejszą ocenę stanu technicznego zabudowy i wyposażenia oraz pozostałych elementów. Badanie okresowe zawiera rewizje wewnętrzną cysterny wraz z oceną stanu struktury zbiornika, pomiaru grubości ścianek płaszcza, dennic oraz falochronów. W zakres badania wchodzi również próba ciśnieniowa międzykomorowa oraz całego zbiornika. Badania okresowe wykonuje się co 6 lat;
  • badania nadzwyczajne TDT – od okresowych różnią się przede wszystkim czasem ich wykonania. Niektóre sytuacje wymagają przeprowadzenia dodatkowych testów kontrolnych. To m.in. awarie, okresy intensywnej eksploatacji w krótkim czasie czy przygotowania do bardzo długiej trasy.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego wszystkich zainteresowanych badaniami pośrednimi i innymi usługami w tym zakresie. Z pomocą firmy Stokota można szybko uzyskać homologację i inne dokumenty niezbędne do dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego.