close menu
Legalizacja układów pomiarowych

Prawo wymaga, aby każdy zbiornik przewożący paliwa ciekłe lub gazowe przechodził regularną kontrolę. Ma ona na celu ustalenie rzeczywistej poprawności wydawania układu dystrybucji benzyn, diesla, oleju opałowegoczy gazu propan butan i spełnienia normy określonej przez Główny Urząd Miar (GUM). Legalizacja urządzeń pomiarowych odbywa się wyłącznie w wyznaczonych przez powyższą instytucję warunkach technicznych i atmosferycznych.

Na czym polega i jak przebiega legalizacja układów dystrybucji do benzyn, diesla, oleju opałowego?

Z przyjemnością informujemy, że tego procesu można dokonać w każdym punkcie prowadzonym przez Stokotę. Otrzymaliśmy urzędowe upoważnienia do świadczenia usług w tym zakresie. Warto przy tym pamiętać, że świadectwo legalizacji urządzeń wystawiane jest zaraz po przeprowadzeniu kontroli przez inspektora Okręgowego Urzędu Miar. To gwarancja uzyskania ważnego dokumentu.

Jak wygląda legalizacja GUM sprzętów pomiarowych i dystrybucyjnych do benzyn, diesla i innych paliw? Składa się ona z wielu etapów. Do jej wykonania stosujemy kolby o pojemności100L., 200L., 500 L., 1000L. oraz 2000L.w zależności od wymogów Zatwierdzenia Typu układu dystrybucji. Podłączamy ją do układu dystrybucyjno-pomiarowego, a następnie przetłaczamy olej opałowy lub napędowy albo inną substancję będącą nośnikiem energii. Czynność powtarzamy kilkukrotnie, za każdym razem zapisując wskazania liczydła i kolby. W końcu dostajemy uśredniony wynik, który porównujemy z wartościami dopuszczanymi przez GUM.

Czytaj więcej

Świadectwo legalizacji – niezbędne przy użytkowaniu urządzeń pomiarowych i do dystrybucji paliw

Niespełnienie standardów nie oznacza, że układ dystrybucji nadaje się do utylizacji. Naszym zadaniem w ramach wystawiania świadectw legalizacji jest kalibracja. W praktyce następuje więc usunięcie plomb z licznika i ustawienie systemu przy pomocy współczynnika kalibracji. Gdy tylko dane pomiarowe okażą się satysfakcjonujące, ponownie plombujemy układ cechami urzędowymi.

Pragniemy zaznaczyć, że świadectwo jest ważne przez dwa lata. Po tym czasie należy wykonać legalizację ponowną, proces odbywa się w dogodnych dla klienta terminach.

Precyzyjna, szybka i profesjonalna legalizacja urządzeń pomiarowych i układów dystrybucji

Decydując się na skorzystanie z naszych usług w zakresie legalizowania zbiorników oraz urządzeń pomiarowych i układów dystrybucji do benzyn, diesla czy oleju opałowego, mogą być Państwo pewni, że wszelkie niezbędne testy wykonane zostaną z należytą precyzją, przy użyciu wyposażenia spełniającego aktualne normy. Legalizacja przeprowadzana w naszych warsztatach uwzględnia wszelkie niezbędne wymogi GUM, a wydane świadectwo potwierdza faktyczną sprawność i niezawodność sprzętów dystrybucyjnych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego wszystkich zainteresowanych nowoczesnym serwisem cystern paliwowych. Podczas rozmowy ustalimy szczegóły współpracy oraz doradzimy, które usługi sprawdzą się najlepiej w danym przypadku.

GUM – czym jest i za co odpowiada?

Siedziba Głównego Urzędu Miar znajduje się przy ul. Elektroralnej 2 w Warszawie. Instytucja, której trzyliterowy skrót to GUM, jest uznawana za jedną z pierwszych powołanych do życia po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Powstała bowiem już w 1919 r., a więc liczy sobie przeszło 100 lat. Choć jej szczegółowe zadania się zmieniły, zasadnicze cele pozostają wciąż podobne i obejmują:

  • dbałość o zachowanie spójności pomiarowej, która jest konieczna do obiektywnego postrzegania danych podawanych np. przez urządzenia czy układy dystrybucji do benzyn, diesla, oleju opałowego i innych paliw,
  • tworzenie przepisów zapewniających funkcjonowanie jednolitego i zgodnego z międzynarodowymi standardami systemu miar,
  • zagwarantowanie precyzji pomiarów przeprowadzanych w Polsce.

Jak więc widać, GUM ma za zadanie dbać o odpowiednie otoczenie legislacyjne oraz ujednolicone procedury wykonywania pomiarów i działania urządzeń i układów pomiarowych, a także dystrybucyjnych, np. do benzyn, diesla, oleju opałowego i pozostałych paliw. Jeśli chodzi o działalność Głównego Urzędu Miar w zakresie prawnym, polega ona m.in. na wskazywaniu wymagań, które muszą spełniać sprzęty używane do przeprowadzania pomiarów, czego potwierdzenie stanowi świadectwo legalizacji.

Dlaczego legalizacja urządzeń pomiarowych i układów dystrybucji jest ważna?

Zalegalizowany sprzęt może być używany bez ryzyka, że dochodzi do przekłamań wartości podawanych np. na wyświetlaczu, które nie zgadzają się ze stanem faktycznym. To szczególnie istotne podczas eksploatacji np. układów dystrybucji paliwa – benzyny, diesla czy oleju opałowego. Nawet najmniejsze dysproporcje pomiędzy rzeczywistością a wynikami uzyskanymi przy użyciu urządzenia pomiarowego mogą prowadzić do błędnych rozliczeń i strat poniesionych przez jedną ze stron transakcji kupna-sprzedaży nośników energii. Właśnie takim sytuacjom ma zapobiegać legalizacja GUM.

Jeżeli sprzęt przeznaczony do wykonywania pomiarów jest objęty świadectwem, można mieć gwarancję, że przedstawiane przez niego wyniki są rzetelne i wiarygodne. To podstawowy warunek, który pozwala klientowi na zaufanie sprzedawcy wykorzystującemu dane wyposażenie od odmierzania oferowanego towaru. Legalizacja układów pomiarowych i urządzeń do dystrybucji do benzyn, diesla czy oleju opałowego zgodnie z wymogami GUM jest ważna również wówczas, gdy używa się ich do wykonywania rozmaitych analiz czy czynności badawczych.

Rodzaje legalizacji urządzeń pomiarowych i układów dystrybucji

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar można znaleźć informację dotyczące podziału na trzy rodzaje legalizacji:

  • pierwotną – jest ona przeprowadzana, zanim dany sprzęt zostanie wprowadzony do sprzedaży czy eksploatacji,
  • jednostkową – obejmuje wyposażenie do szczególnego przeznaczenia,
  • ponowną – wykonywaną po upływie pewnego czasu, polegającą na porównaniu urządzenia do innych egzemplarzy objętych świadectwem, które pełnią funkcję wzorcową.

Nasza firma zajmuje się każdym z tych trzech typów czynności.

Profesjonalna i sprawna legalizacja urządzeń pomiarowych i układów dystrybucji paliw

Ponieważ spełniamy wymagania określone przez GUM, możemy świadczyć usługi legalizacyjne zgodnie z prawem i w sposób rzetelny oraz profesjonalny. Dysponujemy niezbędnym sprzętem, bogatym doświadczeniem i odpowiednią wiedzą, dzięki czemu wykonujemy powierzone nam zadania sprawnie i precyzyjnie. Wystawione świadectwo daje gwarancję, że legalizacja urządzenia pomiarowego czy układu dystrybucji do benzyn, diesla, oleju opałowego bądź innych paliw została prawidłowo przeprowadzona, więc można z niego korzystać zgodnie z przeznaczeniem.