close menu

Wykorzystanie technologii wodorowych do dekarbonizacji sektora mobilności wymaga zmian na dużą skalę w zakresie produkcji pojazdów i infrastruktury paliwowej. Współpraca może zapewnić możliwość szybszego przejścia na czystą mobilność. Wymaga to jednak nie tylko dużych inwestycji kapitałowych, ale także zmiany sposobu myślenia. Historycznie rzecz biorąc, gracze w motoryzacyjnym łańcuchu wartości postrzegali ochronę mocnych stron projektu i produkcji jako jedyny sposób na utrzymanie i zwiększenie udziału w rynku w stosunku do konkurencji.

W branży technologii wodorowej STOKOTA i Worthington dostrzegają inną dynamikę. Wspólna wiedza specjalistyczna oferuje szersze możliwości zwiększenia udziału w rynku wodoru. Dlatego też, obie firmy połączyły swoje mocne strony produkcyjne w zakresie rozwoju i montażu systemów transportu i magazynowania wodoru.

Od ponad dekady Worthington Enterprises realizuje strategię biznesową mającą na celu zapewnienie rynkowi czystej mobilności niezbędnej dla pokładowych systemów tankowania wodoru i CNG, infrastruktury do przechowywania, transportu i tankowania. STOKOTA, jako lider w produkcji specjalistycznych cystern do transportu paliwa, postrzega transport wodoru jako kolejny krok w rozszerzaniu podstawowych kompetencji firmy.

Dwa lata temu firma STOKOTA rozpoczęła opracowywanie rozwiązań transportowych dla sprężonego wodoru. Prace rozpoczęto od analizy rozwiązań i możliwości dostępnych na rynku, w wyniku której wybrano Worthington jako odpowiedniego partnera do stworzenia synergii biznesowych poprzez długoterminową współpracę. “Nasze mocne strony w budowaniu zdatnych do ruchu drogowego, certyfikowanych cystern w połączeniu z doświadczeniem Worthington w opracowywaniu i produkcji wysokociśnieniowych butli kompozytowych i gazowych komponentów drogowych zaowocują wysokiej klasy produktem – zbiornikiem do transportu sprężonego wodoru” – wyjaśnia Wim De Gendt, CEO STOKOTA.

Ze strony Worthington, Ekaterina Levitskaia, Product Manager I Gas Containment Systems, dodała: “Jakość i bezpieczeństwo STOKOTA w zakresie rozwiązań do transportu paliw przekonały nas, że długoterminowa współpraca przyniesie wiele obopólnych korzyści i pozwoli obu firmom skupić się na tym, w czym są najlepsze. Nasze doświadczenie w produkcji butli ze sprężonym H2 oraz wielopokoleniowe podejście do badań i rozwoju produktów przyczynią się do owocnej współpracy przez wiele lat”.

Czynnik geograficzny również odegrał istotną rolę w połączeniu sił projektowych i produkcyjnych. STOKOTA posiada dwa zakłady w Polsce w pobliżu fabryki Worthington w Słupsku. Ma to tę zaletę, że skraca i zabezpiecza łańcuch dostaw oraz pomaga firmom dostarczyć pierwsze wspólnie wyprodukowane systemy – dwa 20-stopowe kontenery do transportu wodoru pod ciśnieniem 380 bar – jeszcze w tym roku.